Bakkesand 0-4mm

Bakkesand er en vasket certificeret sand. Sandet er sigtet over en sold, for at undgå sten i overmål. Bruges f.eks til. 
 • Mørtel
 • Sokkelpuds
 • Slidlag til gulv.
 • Strøsand
 • Lerjord i græsplæner
  Læs mere her


Hvid Sand 0-2mm

Vores hvide sand er en vasket og certificeret sand. Sandet er sigtet over en sold for at undgå overstørrelser. Bruges f.eks til.
 • Mørtel
 • Sandkasser
 • Strøsand til fliser
 • Afretter sand
Læs mere her


Flisesand 0-4mm

Flisesand er en ogger holdig sand som er nem at banke/stampe sammen til underlag & afretning under fliser. Bruges f.eks til.
 • Belægning
 • Fyldsand
 • Sandpude
Læs mere her


Harpet Muld

Vores harpet muld består af muld iblandet sand som så er harpet på en sold så den ikke indeholder store sten og rødder. Harpet muld bruges f.eks til.
 • Top dressing på græsplænen
 • Såning af græs
 • Plantning af buske & træer
 • Grundlag for rullegræs
Læs mere her


Støbemix 0-11mm

Støbemix er klar til brug, tilsæt vand og cement. Bruges f.eks til.
 • Støbning af fundament
 • Støbning af sokkel
 • Støbning af stærke gulve
 • Støbning af gulve med gulvvarme
Læs mere herStabilgrus 0-32mm

Stabilgrus bruges f.eks til.
 • Bærelag under belægninger, hvor jorden er for blød.
 • Bærelag i indkørsler, hvor der skal være belægning. Lagets tykkelse bør være ca. 25 cm. stabilgrus.
 • Bærelag i indkørsler, hvor der skal udlægges granitskærver, ærtesten eller lignende. Lagets tykkelse bør være ca. 10-15 cm. stabilgrus.
 • Bærelag på stier, hvor det er påkrævet på grund af lidt tungere trafik (fejemaskiner, motorcykler etc).
 • Reparation af huller i grusveje og grusstier.
Læs mere her

Pyntegrus (brun)

Pyntegrus bruges f.eks til.
 • Bede
 • Stier
 • Indkørsel
 • Sommerhus områder
Læs mere her


Pyntegrus (blå/hvid)

Pyntegrus bruges f.eks til.
 • Bede
 • Stier
 • Indkørsel
 • Drænmatriale
Læs mere her

Copyright © 2015 Midtjysk Mørtelfabrik

Wordpress af: Martin Hartmann