Bakkemørtel


Bakkemørtel er produceret af en vasket bakkesand (0 – 4 mm). tilsat læsket kalk.

Kalkprocenter
  • 3,5 %
  • 5,1 %
  • 6,6 %
  • 7,7 %
  • 9,0 %

Der produceres i henhold til DS/INF 167/ EN 998-1/EN 998-2

De hyppigeste der bliver brugt er en 5,1% eller 6,6%. 
Vores bakkesand er fra en certificeret sandgrav hvor kvaliteten altid er i top. 
Alle produkter kan transportsikres, med sprit i vinterperiode. 
Fabrikken er tilsluttet Dansk Mørtelkontrol som producent af kalktilpasset bakkemørtel.
Dansk Mørtelkontrol fører tilsyn med fabrikkens driftkontrol af bakkemørtel, der leveres i henhold til DS/INF 167/ EN 998-1/EN 998-2
Udmåling og efterfølgende blanding på brugssteder er ikke omfattet af kontrolordningen.

Copyright © 2014 Midtjysk Mørtelfabrik

Wordpress af: Martin Hartmann