Strandmørtel


Strandmørtel er produceret af en vasket hvid sand (0 – 2 mm), tilsat læsket kalk.

Strandmørtel fås i følgende kalkprocenter:

  • 5,1 %
  • 6,6 %
  • 7,7 %
  • 9,0 %

Alle produkter kan transportsikres, med sprit i vinterperiode.

Copyright © 2014 Midtjysk Mørtelfabrik

Wordpress af: Martin Hartmann