Midtjydsk Mørtelfabrik

Chaussesten / Brosten

Brosten Håndhugget Granit Sort

Basalt-14x21X10 cm